Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Büyükelçi Halil AKINCI
Türk Konseyi Genel Sekreteri

halil-akinci-buyukelci
1945, Muğla - Ula doğumlu. Lisansını 1967’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler Bölümü’nde tamamladı. Diplomatik alanda başkatip, konsolos, şube müdürü, daire başkanı, bakanlık müşaviri olarak çalıştı. NATO sekretaryasında ve Orta Asya, Kafkasya, Slav Ülkeleri Genel Müdürlüğü’nde üst düzey görevlerde bulundu. Eski Sovyet Coğrafyasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Ljubljana ve Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bölge ülkeleri ile ilgili önemli bilimsel toplantı ve çalışmalarda yer aldı. 2008’de Moskova Büyükelçisi olarak atandı. 2010’da Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak seçildi.
 
{alt}