Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Doç. Dr. Mert BİLGİN
Bahçeşehir Üniversitesi

mert-bilgin
Lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İlk doktorasını Siyaset Bilimi alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, ikinci doktorasını Kalkınma Sosyo-Ekonomisi alanında ÉHÉSS-Paris’te aldı. Doçentliğini Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda aldı. Enerji güvenliği, uluslararası politik ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanında önemli araştırmalar ve yayınlar yaptı. Doğuş Üniversitesi ve SAREN’de ders verdi. Halen 2008’de katıldığı Bahçeşehir Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi, yazar, editör, hakem, yayım kurulu üyesi ve bilimsel danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
{alt}