Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Dallar
Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü
 
 
Geliştirdiği politikalarıyla, aldığı kararlarla, başarılı icraatlarıyla ve Türkiye’nin stratejik vizyonuna yaptığı katkılarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan; devlet adamlarını ve siyasetçileri takdir ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Adaylar, sorumlu oldukları kurum veya alan ayrımı gözetilmeksizin, başarılı uygulama ve vizyonları ile değerlendirmeye alınmaktadır.

Stratejik Vizyon Sahibi Bürokrat Ödülü
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Uyguladığı yöntem, yönetim ve tavırları sayesinde ulaştığı olumlu neticelerle kamu kurumlarında işleyiş ve işlevselliğe olumlu katkılar sağlayan üst düzey devlet görevlileri ve bürokratları tebrik ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Adaylar, çalıştıkları birim veya konu ayrımı gözetilmeksizin, başarılı görevleri ve vizyonları ile değerlendirmeye alınmaktadır.

Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’yi çağın gereklerine hazırlayan, uzak görüşlü atılımlar yapılmasına ve vizyon oluşturulmasına katkıda bulunan bilim insanlarının onurlandırılması amacıyla bilim ödülü verilmektedir. Profesör ve Doçent unvanına sahip olan bilim adamları bu kategoride değerlendirmeye alınmaktadır.

Stratejik Vizyon Sahibi Kurum Ödülü
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Etkili olduğu alan, sektör veya bölgeye dair ilerleme ve kalkınmaya yönelik başarılı çözümleri, projeleri, kararları ve uygulamaları ile ülkemizin stratejik vizyonuna olan katkılarından ötürü resmi, özel ve sivil kurumlar arasından öne çıkanları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı Ödülü
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Gerek yurtiçinde, gerekse uluslararası ticarette yaptığı atılımlarla Türkiye ekonomisinin vizyonunu geliştiren, özellikle uluslararası arenada ülkemizin adını duyuran iş adamlarına ödül verilmektedir. Endüstrinin değişik iş kollarında faaliyet gösteren iş adamlarının yanı sıra uluslararası ticarette yeni ve büyük açılımlar yapan ihracatçılar da değerlendirmeye alınmaktadır.

Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü
2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Ülkenin ve milletimizin ihtiyaç ve hassasiyetlerine gösterdiği yaklaşım, sergilediği performans ve politik katkıları ile Türkiye siyasetinin de vizyonunu geliştiren, adını duyuran siyasetçilere ödül verilmektedir. 

Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı Ödülü

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
İcra ettikleri sanat dalı ve ürettikleri nitelikli eserlerle kültürel gündem oluşturup kitleleri etkileyen, halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olarak seslerini karar alıcılara duyuran, milli değerlerimizin yarınlara taşınmasına vesile olarak yurtdışında ülkemizin adından söz ettiren estetik ve stratejik vizyon sahibi gönüllü kültür elçileri sanatçıların yüreklendirilmesi ve onurlandırılması amacıyla verilmektedir.

Stratejik Vizyon Sahibi Gazeteci - Yazar Ödülü
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
 
Hazırladıkları televizyon programları, gazetelerdeki yazı ve yorumları vb. çalışmalar ile araştırmayı teşvik eden ve vizyon geliştirilmesine katkı sağlayan medya ve/veya iletişim mensupları arasından öne çıkan kişilerin ödüllendirilmesi amacıyla verilmektedir.

 
{alt}